668 471 774                 gr@rostima.pl

Oferta

Oferta

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego zależy od:

  • rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • terminu i warunków wykonania czynności związanych z wyceną,
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).
W związku z powyższym koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta.